Książka

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu

120,00 

Treating Pathological Narcissism with Transference-Focused Psychotherapy

 

Autorzy książki:

Diana Diamond, Frank E. Yeomans, Barry L. Stern, Otto F. Kernberg

Kategoria: Tagi:

Opis

 • Oryginalny tytuł książki: Treating Pathological Narcissism with Transference-Focused Psychotherapy, The Guilford Press, A Division of Guilford Publications, Inc., 2022
 • Wydawca w Polsce: Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne, 2023
 • Liczba stron: 585
 • Druk: oprawa miękka
 • Wydanie: pierwsze
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-965192-1-4, 9788396519214
Zajrzyj do książki

O autorach

Od wydawcy

Od redaktora serii

Przedmowa. Perspektywa relacji z obiektem w narcystycznym zaburzeniu osobowości

Podziękowania

 1. Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu

 

CZĘŚĆ I
Konceptualizacja patologicznego narcyzmu

 1. Funkcjonowanie self w patologicznym narcyzmie
 2. Funkcjonowanie interpersonalne w patologicznym narcyzmie
 3. Ogólny zarys TFP-N

 

CZĘŚĆ II
Leczenie patologicznego narcyzmu

 1. Ocena i diagnoza patologicznego narcyzmu i narcystycznych zaburzeń osobowości
 2. Kontrakt terapeutyczny i jego ramy
 3. Wczesne fazy TFP-N
 4. Późniejsze fazy TFP-N
 5. TFP-N dla pacjentów ze współwystępującą patologią narcystyczną i zaburzeniem osobowości borderline

 

CZĘŚĆ III
Patologiczny narcyzm w relacjach intymnych i społeczeństwie

 1. Narcyzm złośliwy. Aspekty kliniczne i społeczne
 2. Narcystyczne relacje miłosne
 3. Epilog

 

Bibliografia

Indeks

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu

Książka Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu prezentuje nowoczesne spojrzenie na patologiczny narcyzm oraz współczesne metody jego leczenia. Autorzy przedstawiają współczesną konceptualizację narcyzmu i jego zaburzeń w ujęciu teorii relacji z obiektem, która integruje teorię psychoanalityczną z najnowszymi osiągnięciami neurokognitywistyki, psychologii społecznej, psychiatrii opisowej i teorii rozwoju przywiązania.

Autorzy podręcznika zajęli się problematyką narcyzmu na dwóch frontach:

 • poprzez edukację na temat złożonych czynników społecznych, wewnątrzrodzinnych i wewnątrzosobniczych, które predysponują jednostki do patologicznego narcyzmu;
 • poprzez rozwój skutecznych metod oceny i leczenia oferowanych w ramach TFP-N.

 

Treating Pathological Narcissism with Transference-Focused Psychotherapy

Podręcznik Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu rozpoczyna się od konceptualizacji patologicznego narcyzmu. W tej części autorzy opisują szczegółowo współczesny model relacji z obiektem w patologii narcystycznej. Omówienie obejmuje badania i teorie. Przedstawiony jest opis odpowiedni dla normatywnego i patologicznego narcyzmu oraz strukturalne cechy patologii narcystycznej.

W drugiej części autorzy zajmują się: klinicznymi przejawami zaburzeń prezentacji self i obiektu. Celem tej części, jest przestawienie metody oceny opisowych j i strukturalnych cech patologicznego narcyzmu w sytuacji klinicznej. Autorzy omawiają fazy leczenia terapii TFP-N: kontraktu, wczesnych , późniejszych etapów. W tej części przedstawiona jest również propozycji leczenia dla pacjentów z współwystępującym zaburzeniem osobowości borderline.

W ostatniej części podręcznika Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu autorzy kładą większy nacisk na sposoby, w jakie konflikty narcystyczne manifestują się w relacjach miłosnych w sferze społecznej oraz organizacyjnej.

 

 

Patologiczny narcyzm może być bardzo szkodliwy dla cierpiących z jego powodu osób i tych wokół nich. Jest również wyjątkowo trudny do leczenia. Wypełniając zasadniczą lukę w literaturze klinicznej, niniejsza książka przedstawia współczesne spojrzenie na ten powszechny problem i ukazuje innowacyjne podejście do leczenia. Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP), oryginalnie stworzona do leczenia zaburzeń osobowości borderline, została teraz zaadaptowana do szczególnych wyzwań związanych z leczeniem pacjentów z patologicznym narcyzmem: od cech narcystycznych po narcystyczne zaburzenie osobowości. Napisana przez wybitnych ekspertów publikacja pomaga klinicystom zidentyfikować, zrozumieć i pracować bardziej efektywnie z licznymi pacjentami, których problemy mieszczą się w tym zakresie.

Autorzy książki Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu konceptualizują patologiczny narcyzm jako formę zaburzenia osobowości, które może występować u osób w całym spektrum funkcjonowania i prezentować się w różny sposób. Tacy pozbawieni poczucia autentycznego i witalnego self pacjenci wycofują się z rzeczywistości w narcystyczną wielkościowość, narażając w ten sposób swoje życie i relacje. Książka zawiera przegląd TFP – podejścia koncentrującego się na wzorcach interpersonalnych między terapeutą a pacjentem. Wyjaśniono w niej podstawowe techniki oceny klinicznej i terapii, w tym wykorzystanie kontraktu terapeutycznego i postępowanie z procesem interpretacyjnym. Prowadząc czytelnika przez etapy leczenia, publikacja jednocześnie pokazuje, jak mocniej zaangażować takich pacjentów w terapię i pomóc im przezwyciężyć chroniczne problemy w relacjach i z zachowaniem. Każdy rozdział zawiera bogaty materiał kliniczny.

Odnosząc się zarówno do osobistych, jak i społecznych kosztów patologicznego narcyzmu, książka Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu integruje teorię i badania psychodynamiczne z wynikami analiz z zakresu teorii przywiązania, psychologii społecznej i neurobiologii. Dzięki oparciu na teorii, badaniach i szerokim doświadczeniu klinicznym jest to wyjątkowa i ważna praca dla psychologów klinicznych, psychiatrów, psychoanalityków, klinicznych pracowników socjalnych, pielęgniarek psychiatrycznych i osób zajmujących się poradnictwem w zakresie zdrowia psychicznego. Może też posłużyć jako tekst uzupełniający na kursach podyplomowych i w instytutach psychoanalitycznych.

 

 

Recenzje książki Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu

Publikacja Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu zapewnia najbardziej zintegrowany obraz oceny klinicznej i leczenia patologicznego narcyzmu, jaki do tej pory powstał. Wyczerpujące strategie kliniczne są poparte licznymi pouczającymi opisami przypadków. Łącząc teorię relacji z obiektem i teorię przywiązania z odkryciami neuronauki oraz poznania społecznego, książka oferuje bardzo potrzebne, kompleksowe rozumienie złożonego funkcjonowania osobowości narcystycznej. Autorzy zwracają szczególną uwagę na systematyczną ocenę diagnostyczną, niuanse w relacjach między terapeutą a pacjentem oraz elastyczność interwencji terapeutycznych. To znakomity przewodnik dla psychoterapeutów”.

Elsa Ronningstam, profesor nadzwyczajna w Harvard Medical School, psycholog kliniczna w McLean Hospital

 

 

Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu ta niezwykła książka jest kamieniem milowym w rozumieniu rozwoju, diagnozy i leczenia patologii narcystycznej. Błyskotliwie przejrzysta, przedstawia wiele perspektyw i zawiera kompleksowy przegląd literatury przedmiotu. Oparta na pionierskiej pracy Kernberga i jego współpracowników nad psychoterapią opartą na przeniesieniu (TFP) publikacja ukazuje różnorodne opisy przypadków. Normalny narcyzm (zdrowa samoocena, pewność siebie i wartości etyczne) jest w niej przeciwstawiony coraz poważniejszej psychopatologii narcystycznej, charakteryzującej się wielkościowością, psychopatią, poczuciem uprzywilejowania i brakiem empatii. Nieocenione źródło wiedzy dla doświadczonych klinicystów! Książka zasługuje również na włączenie do wszystkich programów szkolenia w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej”.

Harold P. Blum, analityk szkoleniowy i superwizor w Psychoanalytic Association of New York stowarzyszonym z NYU Langone Health

 

 

Arcydzieło! Opierając się na bogactwie wcześniejszych prac ustanawiających TFP jako oparte na dowodach leczenie zaburzenia osobowości borderline, autorzy książki Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu patologicznego narcyzmu opracowali TFP-N, którą przedstawiają dogłębnie w tej publikacji. Teoretyczna podstawa relacji z obiektem dla TFP-N jest dobrze opisana, ale główną zaletą książki jest przywilej przyglądania się, jak terapeuci i pacjenci krok po kroku poruszają się po wszystkich etapach leczenia. W dzisiejszych czasach narcyzm jest bardzo często spotykany, ale patologiczny narcyzm może być szczególnie niszczycielski i trudny do uchwycenia. Oto mądry, bardzo potrzebny, przewodnik dla wszystkich klinicystów, niezależnie od poziomu doświadczenia czy praktykowanego paradygmatu”.

John M. Oldham, emerytowany profesor Wydziału Psychiatrii i Nauk Behawioralnych w Menninger Clinic – Baylor College of Medicine