Szkoła
Superwizji

Autorski kurs specjalistyczny Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego

Szkoła Superwizji to kilkadziesiąt godzin zajęć praktycznych pod okiem certyfikowanych superwizorów oraz wykłady i seminaria prowadzone przez doświadczonych wykładowców.

Na autorski kurs superwizji DCP zapraszamy superwizorów, którzy chcieliby poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę a także psychoterapeutów, którzy są na samym początku swojej drogi superwizorskiej. Dowiedz się więcej o kursie

Szkoła Superwizji DCP w skrócie

Rozpoczęcie kursu: listopad 2022

Zakończenie kursu: czerwiec 2024

Tryb zajęć: stacjonarny
Zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym we Wrocławiu. Niektórzy z wykładowców będą łączyć się z uczestnikami online na wybranych zajęciach.

Liczba zjazdów: 10

Liczba zajęć: 80 godzin
Program Szkoły Superwizji zrealizujemy podczas 10 zjazdów. Będziemy spotykać się w soboty, raz na dwa miesiące – zobacz przykładowy plan zjazdu

Limit miejsc: zajęcia praktyczne będą odbywać się w grupach nie większych niż 10 osób

Forma zajęć: wykłady, seminaria, szkolenia i warsztaty – poznaj tematykę zajęć

Prowadzący: doświadczeni wykładowcy, certyfikowani superwizorzy PTPPd, PTP, ISTFP – poznaj prowadzących Szkoły Superwizji

Ewaluacja: kurs kończy się egzaminem, a uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają dyplom ukończenia kursu oraz indywidualną ocenę opisową, dzięki której poznają swoje mocne strony oraz otrzymają wskazówki, nad czym warto byłoby jeszcze popracować.

Rekrutacja: w toku – formularz rejestracji

Cena kursu: 9.000 zł (płatne w 10 ratach po 900 zł)

Dla kogo przeznaczony jest kurs

Kurs Szkoła Superwizji przeznaczony jest dla aktywnych zawodowo certyfikowanych psychoterapeutów.

Na kurs zapraszamy zarówno te osoby, które zdobyły już pierwsze doświadczenia w roli superwizora, jak i terapeutów, którzy planują dopiero wkroczyć na superwizyjną ścieżkę zawodową.

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie kwestionariusza kwalifikacyjnego. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywają się stacjonarnie we Wrocławiu oraz online.

Informacje o kursie Szkoły Superwizji

Stworzyliśmy Szkołę Superwizji w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie tematyką superwizji wśród psychoterapeutów.

Najlepsi superwizorzy działający w Polsce przez ostatnie lata samodzielnie przecierali szlaki w poszukiwaniu aktualnej wiedzy na najwyższym poziomie. W DCP przenosimy tę zawodową podróż z wyboistej ścieżki na autostradę.

 • Szkoła Superwizji DCP to 80 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, prowadzonych przez ekspertów i praktyków w dziedzinie superwizji.
 • Jest to kurs, który oferuje zarówno zintegrowaną ramę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności prowadzenia superwizji indywidualnej oraz grupowej.
 • To kontakt z najwyższej klasy specjalistami oraz możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami kursu.
Naszym celem jest nie tylko wprowadzenie spójnego fundamentu teoretycznego, ale również inspirowanie kursantów do autorskiego myślenia i pracy w roli superwizora. Stawiamy otwartość ponad dogmatyzmem, wierząc, że właśnie poprzez zderzanie się różnorodnych paradygmatów psychologicznych rodzą się najbardziej skuteczne autonomiczne metody pracy superwizorów. Uczestników Szkoły Superwizji chcielibyśmy przede wszystkim zainspirować do odkrycia własnej drogi opartej o ugruntowaną wiedzę na najwyższym poziomie.
Nasz autorski kurs to odpowiedź na potrzebę oferty szkoleniowej dla terapeutów chcących podjąć się roli superwizora. W Polsce działa wielu certyfikowanych terapeutów, którzy mają predyspozycje do stania się świetnymi superwizorami. W Szkole Superwizji dajemy im precyzyjną mapę, która doprowadzi ich do celu. Rzetelnie, skutecznie i inspirująco.

– Andrzej Trzęsicki, pomysłodawca i autor programu kursu

Co nas wyróżnia i dlaczego warto

 • Na kursie będziesz mieć dostęp do wiedzy na wysokim poziomie
 • Życzliwa atmosfera zachęcająca do otwartego dialogu i do tworzenia autorskiego podejścia pozwoli ci rozwinąć skrzydła
 • Duża ilość praktycznych zajęć związanych z superwizją pomoże przełamać zahamowania i wcielić teorię w życie
 • Seminaria, na których poruszane będą wszystkie najważniejsze zagadnienia, które superwizor może napotkać w swojej codziennej pracy, najlepiej przygotują początkujących na zderzenie z codzienną praktyką
 • Każdy uczestnik zgromadzi na swoim koncie 66 godzin superwizyjnych, niezbędnych do uzyskania certyfikatu superwizora

Forma i tematyka zajęć Szkoły Superwizji

Na Szkołę Superwizji składa się 80 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych

 • 10 godzin wykładów
 • 55 godzin superwizji – szkolenia i warsztaty (w sumie 66 godzin superwizyjnych po 50 min. każda)
 • 15 godzin seminarium

Wykłady Szkoły Superwizji

Godzinny wykład z diagnozy i psychopatologii prof. UAM dr hab. Emilii Soroko rozpoczyna każdy ze zjazdów. Planowana tematyka wykładów:

 1. Modele diagnozowania istotne z perspektywy pracy psychoterapeutycznej i relacje między nimi. Diagnoza opisowa i wyjaśniająca (patomechanizm i patogeneza).
 2. Wybieranie sposobu diagnozowania i dobieranie metod diagnostycznych. Cele diagnozowania a kompetencje diagnostyczne.
 3. Wprowadzenie do zagadnień praktyki opartej o dowody empiryczne (evidence-based practice) i jej roli w wyznaczaniu standardów praktyki.
 4. Wyzwania dla diagnozy klinicznej stawiane przez badania naukowe. Modele dymensjonalne psychopatologii na przykładzie The Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP).
 5. Czym jest dymensjonalna diagnoza zaburzeń osobowości? Ujęcie zaburzeń osobowości w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 i w modelu alternatywnym w Kryteriach Diagnostycznych Zaburzeń Psychicznych (AMPD DSM-5) oraz ich konsekwencje dla praktyki klinicznej.
 6. Superwizja jako sytuacja diagnozowania systemu diagnozującego. Rola zdolności do mentalizacji u psychoterapeutów i superwizorów.
 7. Dynamika objawów i zależność funkcjonowania od kontekstu sytuacyjnego i wewnętrznego. Współczesna teoria interpersonalna, użyteczność sygnatur interpersonalnych i wyniki badań nad codziennym funkcjonowaniem osób z zaburzeniami osobowości.
 8. Diagnozowanie tematów i konfliktów. Użyteczność diagnozowania przejawów fiksacji na różnych etapach rozwoju aparatu psychicznego.
 9. Rola analizy narracji w diagnozowaniu. Tożsamość narracyjna w zaburzeniach psychicznych.
 10. Perspektywy badawcze w diagnozie klinicznej i kierunki rozwoju kompetencji diagnostycznych u psychoterapeutów.

Szkolenia superwizyjne

To zajęcia praktyczne, prowadzone przez certyfikowanych superwizorzów PTPPd oraz PTP. W trakcie szkolenia uczestnicy kursu samodzielnie przeprowadzają superwizję. Praca ta jest następnie omawiana/superwizowana z superwizorem prowadzącym zajęcia. Dzięki temu uczestnicy superwizujący mogą skonfrontować swoje metody pracy z pozostałymi uczestnikami kursu oraz z doświadczonymi prowadzącymi.

Podczas zajęć będziemy realizować kilka form superwizji:

 • superwizja indywidualna “na żywo” pomiędzy członkami kursu,
 • prezentacja oraz superwizja opisu superwizji wykonanej poza kursem (indywidualnej lub grupowej),
 • superwizja balintowska wykonywana w grupie szkoleniowej.

Warsztaty superwizyjne

Warsztaty superwizyjne to zajęcia praktyczne z gościem kursu, superwizorem certyfikowanym przez uznane Towarzystwa takie jak PTPPd, PTP-psychiatryczne, PTP-psychologiczne lub ISTFP.

Prowadzący podczas zajęć przeprowadzi superwizję. Uczestnicy kursu będą mieli okazję porozmawiać z gościem na temat jego warsztatu pracy.

Warsztaty to czas na otwartą dyskusję o tych aspektach superwizji, które prowadzący uznają za najważniejsze. To również okazja do swoistego challenge’u – stawiania pytań na temat stosowanych przez doświadczonego superwizora metod i jego filozofii superwizji.

Seminarium

Seminaria psychodynamiczne poświęcone superwizji oraz psychoterapii to zajęcia z tekstem, poświęcone praktycznym i teoretycznym problemom pracy superwizora. Prowadzącymi seminarium będą doświadczeni wykładowcy – goście Szkoły Superwizji. Organizator wskaże uczestnikom materiały niezbędne do przygotowania się do aktywnego uczestnictwa i dyskusji podczas seminarium.

Ramowa tematyka seminarium

 1. Modele superwizji
 2. Odpowiedzialność prawna superwizor
 3. Podstawowe zagadnienia pracy terapeutycznej z młodzieżą
 4. Podstawowe zagadnienia pracy z dziećmi i rodzinami
 5. Typy przeniesieniowe — przegląd cz. I
 6. Typy przeniesieniowe — przegląd cz. II
 7. Rodzaje przeciwprzeniesienia — przegląd
 8. Psychoterapia w kontekście neuronauki, wskazówki, modele umysłu i procesy poznawcze
 9. Współpraca psychoterapeuty i psychiatry — przegląd wszystkich zagadnień, modele współpracy
 10. Modele psychoterapii ze względu na strukturę, cele oraz strategie działania

Przykładowy plan zjazdu

Zjazdy będą odbywały się we Wrocławiu, co dwa miesiące. Spotykamy się w sobotnie poranki.

Zjazdy rozpoczynamy godzinnym wykładem, po krótkiej przerwie udajemy się w niewielkich grupach na szkolenie superwizyjne. Szkolenie składa się z dwóch dwugodzinnych bloków, przedzielonych przerwą na kawę. Po drugiej części szkolenia czas na regenerację i wymianę doświadczeń – zapraszamy uczestników na przerwę obiadową. Popołudniowy blok rozpoczniemy półtoragodzinnym warsztatem superwizyjnym. Ostatnia przerwa poprzedzi piąty blok każdego zjazdu – półtoragodzinne seminarium.

9.00–10.00

Blok 1 – Wykład
(1 godzina)

przerwa, 15 min.

10.15–12.15

Blok 2 – Szkolenie superwizyjne w grupach, cz.1
(2 godziny)

przerwa, 15 min.

12.30–14.30

Blok 3 – Szkolenie superwizyjne w grupach, cz.2
(2 godziny)

przerwa obiadowa, 90 minut

16.00–17.30

Blok 4 – Warsztat superwizyjny
(5 godzin)

przerwa, 15 min.

17.45–19.15

Blok 5 – Seminarium
(1,5 godziny)

Prowadzący kurs Szkoła Superwizji

Andrzej Trzęsicki
kierownik kursu i prowadzący szkolenie superwizyjne,
pomysłodawca oraz twórca programu kursu

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP oraz PTPPd. Certyfikowany psychoterapeuta TFP, aktualnie w trakcie procesu certyfikacji na superwizora/trenera TFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście psychoterapii psychodynamicznej.

Patrycja Staniszewska
prowadząca szkolenie superwizyjne

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta ISTFP, w trakcie ścieżki superwizorskiej. Zainteresowania w obszarze psychoterapii: opór oraz język dialogu terapeutycznego.

prof. dr hab. Emilia Soroko
wykładowca

Dr hab., prof. UAM, kieruje Zakładem Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej oraz Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Interesuje się psychopatologią osobowości, psychologią narracyjną, socjoterapią, a także podejściem jakościowym i mieszanym w aspekcie metod wywoływania danych werbalnych oraz ich analizy. Autorka wielu artykułów z tego zakresu, a także monografii Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach (2014).

Zaproszeni goście

dr n. med. Jan Aleksander Beszłej — prowadzący warsztat superwizyjny
Certyfikowany superwizor PTPPd, koordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrycznego i Psychogeriatrycznego, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Monica Carsky, Ph.D. – prowadząca warsztat superwizyjny
Superwizorka/trenerka ISTFP – Weill Medical College of Cornell University, Nowy Jork

Sergio Dazzi, M.D. — prowadzący warsztat superwizyjny
Superwizor/trener ISTFP — PDLab Parma.

Eric Fertuck, Ph.D. — prowadzący warsztat superwizyjny
Superwizor/trener ISTFP — The Columbia Center for Psychoanalytic Research and Training, New York.

dr Lech Kalita — prowadzący warsztat superwizyjny
Certyfikowany superwizor psychoterapii PTP, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, superwizor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, koordynator i współzałożyciel Centrum Terapii Depresji w Gdyni, inicjator i superwizor Programu Stażowego dla Psychoterapeutów w Gdyni, realizator projektów badawczych, autor publikacji z zakresu psychoterapii, tłumacz.

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie autorskim kursem Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Lista prowadzących oraz szczegółowa tematyka poszczególnych modułów Szkoły Superwizji nie są jeszcze zamknięte. Jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w programie – wyłącznie zmian na lepsze – w trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości.

Nasz kurs będzie trwał ponad półtora roku – to czas, w którym zarówno my, jak i współpracujący z nami prowadzący będą się uczyć, rozwijać, pracować nad nowymi projektami. Również uczestnicy kursu ze spotkania na spotkanie będą bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe.

Fundamenty naszego przedsięwzięcia to najwyższy poziom prezentowanej wiedzy oraz twórcza atmosfera i otwarty dialog. Dlatego będziemy reagować na bieżąco na potrzeby uczestników, aktualizować program o najnowszy stan wiedzy, po to by stale zapewniać jak najwyższy poziom kursu.

Zapraszam w imieniu Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego,
Andrzej Trzęsicki