Kiedy żadna diagnoza nie pasuje - wskaźniki nieprawidłowego rozwoju osobowości u dzieci

Szkolenie stacjonarne dla psychologów i psychoterapeutów

Kiedy żadna diagnoza nie pasuje – wskaźniki nieprawidłowego rozwoju osobowości u dzieci

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, psychoterapeutów rozpoczynających pracę psychoterapeutyczną z dziećmi w wieku od 3 do 12 roku życia, pracujących zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnym gabinecie.

Opis szkolenia

Szkolenie rozpocznie się wykładem, podczas którego uczestnicy zapoznają się m.in. z czynnikami ryzyka wystąpienia zaburzeń osobowości u dzieci, kryteriami zaburzeń osobowości, elementami teorii przywiązania, sposobami omawiania diagnozy z rodzicami dziecka oraz rekomendowanymi formami terapii. Część warsztatowa będzie próbą identyfikacji wskaźników nieprawidłowego rozwoju osobowości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, opartą na analizie konkretnych przypadków. Kluczowym aspektem będzie omówienie diagnozy z rodzicami w przypadku zdiagnozowania ryzyka zaburzeń osobowości u dziecka. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności komunikacyjne i strategie, aby w odpowiedni sposób przekazać trudne informacje, jednocześnie wspierając rodziców w procesie akceptacji i współpracy. Celem tego seminarium będzie dostarczenie narzędzi do skutecznego dialogu z rodzicami oraz budowanie zrozumienia i wsparcia w kontekście rozwoju osobowości dziecka w kluczowych latach jego życia.

Dlaczego warto?

Dzięki temu szkoleniu psychoterapeuci i psychologowie pracujący z dziećmi zyskają nie tylko niezbędną wiedzę do adekwatnej konceptualizacji zgłaszanych problemów, ale również otrzymają praktyczne narzędzia do skutecznego planowania działań terapeutycznych oraz środowiskowych. Szkolenie skoncentruje się na praktycznych aspektach, umożliwiając uczestnikom bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce. Dla psychoterapeutów i psychologów będzie to okazja do doskonalenia umiejętności praktycznych, co przyczyni się do podniesienia jakości ich pracy i efektywności terapeutycznej. Ostatecznie, udział w szkoleniu umożliwi rozwinięcie umiejętności, które są kluczowe dla skutecznego wsparcia dzieci w ich rozwoju i adaptacji w różnych środowiskach.

Plan szkolenia

Szkolenie zaplanowano według następującego porządku:

  • wprowadzenie do tematyki zaburzeń osobowości i wczesnych wskaźników tych zaburzeń u dzieci i młodzieży,
  • analiza przypadków dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
  • omówienie wniosków wynikających z postawionej diagnozy.

Dodatkowe informacje

Szkolenie przewidziane jest dla 10-12 osób.

Prowadząca szkolenie

Anna Derejczyk

Anna Derejczyk

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Od 16 lat prowadzi psychoterapię z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w pracy z dziećmi i młodzieżą, które były pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Od 10 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe.

Formuła i miejsce szkolenia

  Formuła szkolenia: stacjonarne

  Adres: Wrocław

Informacja

  e-mail: biuro@psychodynamika-dcp.pl

Najbliższe terminy szkolenia