e-book

Mentalizacja w praktyce. Krótki przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów (e-book)

34,00 

Autor: Monika Olga Jańczak

E-book: formaty PDF, EPUB

Opis

 • Tytuł e-booka: Mentalizacja w praktyce. Krótki przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów
 • Autor: Monika Olga Jańczak
 • Wydawca: Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne, 2023
 • Liczba stron: 54
 • Format e-booka: PDF, EPUB
 • Wydanie: pierwsze
 • ISBN: 978-83-965192-3-8
Zajrzyj do e-booka

Wprowadzenie

Co to jest mentalizacja i po co nam w terapii?

 • Dobre mentalizowanie w praktyce

Problemy z mentalizowaniem w kontekście pracy z pacjentem

 • Myślenie teleologiczne
 • Myślenie konkretne
 • Pseudomentalizacja

Praca z mentalizacją w różnych podejściach terapeutycznych

 • Wybrane strategie sprzyjające mentalizowaniu w różnych nurtach psychoterapii

Diagnoza poziomu mentalizacji pacjenta

 • W jakim celu?
 • W jaki sposób?
  • Ocena mentalizacji na czterech dymensjach
   • Przejawy nierównowagi w mentalizowaniu i praktyczne wskazówki do pracy z pacjentem
  • Pięć wskaźników trudności z mentalizowaniem: przykładowe pytania diagnostyczne i cele do pracy
   • Zdolność do rozumienia zachowań w kategoriach stanów psychicznych
   • Poziom motywacji do mentalizowania
   • Stopień pewności co do prawidłowego rozpoznania stanów psychicznych
   • Trafność mentalizowania
   • Zdolność do regulowania własnego zachowania i relacji społecznych

Zakończenie

Bibliografia

Polecana literatura w języku polskim

Monika Olga Jańczak
dr Monika Olga Jańczak

Certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowczyni akademicka, badaczka, autorka książek i artykułów na temat zaburzeń osobowości i psychoterapii psychodynamicznej. Problematyką mentalizacji zajmuje się łącząc perspektywę naukową i badawczą z doświadczeniem klinicznym. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, gdzie od kilkunastu lat prowadzi badania nad mentalizacją w zaburzeniach psychicznych. Obecnie kieruje projektami badawczymi na temat trudności w mentalizowaniu o sobie i o innych w kontekście dymensjonalnej diagnozy patologii osobowości. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, International Society of Transference-Focused Psychotherapy oraz European Society for the Study of Personality Disorders. Jej pierwsza książka “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline” została nominowana przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku. Aktualnie w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu superwizora PTPPd.

Mentalizacja w praktyce. Krótki przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów

Mentalizacja i koncepcja mentalizacji powstały na styku psychoanalizy, psychologii poznawczej i psychologii rozwojowej, bazując na opisywanych od wielu lat w literaturze pokrewnych konstruktach teoretycznych. Terapeuci zorientowani psychoanalitycznie znają pojęcie symbolizacji opisywane przez Melanie Klein, a potem Hannę Segal oraz termin kontenerowanie opisany przez Wilfreda Biona. Z kolei w psychologii poznawczej i rozwojowej opisuje się pojęcie teorii umysłu, które do dzisiaj w niektórych tekstach bywa przedstawiane jako synonim mentalizacji.

 

Badania i zastosowania mentalizacji

Badania wskazują, że mentalizowanie jest jednym z bardzo istotnych procesów związanych z sukcesem w psychoterapii i pomocy psychologicznej. Wiele uwagi poświęca się mentalizacji w badaniach nad efektywnością psychoterapii, szczególnie w obszarze terapii opartej na mentalizacji i terapii psychodynamicznej pacjentów z głęboką patologią osobowości.

W badaniach mierzy się także poziom mentalizowania terapeutów i określa, jaki ma on wpływ na efektywność i przebieg pracy z pacjentami. Osobnym obszarem zainteresowania jest mentalizacja w kontekście rozwojowym, gdzie sprawdza się związki między poziomem mentalizacji rodzica (parental mentalization), a różnymi wskaźnikami funkcjonowania dziecka, a także śledzi się rozwój mentalizowania u dzieci i nastolatków.

Zastosowań tego pojęcia ciągle przybywa i wydaje się, że mentalizowanie staje się uniwersalną, transteoretyczną cechą funkcjonowania psychicznego i interpersonalnego, której poziom należy rozpoznawać i w miarę potrzeby adresować w procesie psychoterapii, podobnie jak np. zdolność do regulacji emocji czy poziom funkcjonowania poznawczego.

 

Mentalizacja w praktyce – przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów

Podczas tworzenia publikacji, autorce przyświecał cel stworzenia praktycznego i łatwo dostępnego materiału dla wszystkich specjalistów pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, z zamiarem przedstawienia ustrukturyzowanego i możliwie prostego sposobu myślenia o mentalizowaniu, który można zastosować we własnym gabinecie psychologicznym lub psychoterapeutycznym, bez potrzeby wprowadzania nowych technik i strategii pracy z pacjentem.

Autorzy koncepcji mentalizacji wprost zachęcają do traktowania jej jako pewnej filozofii pracy z pacjentem, wyrażonej poprzez przyjęcie postawy zorientowanej na mentalizowanie w ramach określonych przez konkretną metodę terapeutyczną. W naszej publikacji, Monika Olga Jańczak stara się podkreślać uniwersalność tego pojęcia oraz to, że jako specjaliści, pracujemy nad mentalizacją pacjentów niejako „mimochodem” realizując sposoby pracy i założenia terapeutyczne różnych nurtów i podejść teoretycznych.

W publikacji Mentalizacja w praktyce. Krótki przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów, przedstawiono różne aspekty tego procesu, zaprezentowano różne warianty załamań mentalizacji oraz propozycje konkretnych sposobów monitorowania i oceny poziomu mentalizacji na każdym etapie pracy: zaczynając od konsultacji, przez cały proces terapii, aż po jej zakończenie. Zdaniem autorki, jest to element, który może uzupełnić warsztat pracy psychologa i psychoterapeuty o pewną istotną perspektywę, jednocześnie bez konieczności wprowadzania nowych technik czy sposobów pracy, ponieważ, jak twierdzi Peter Fonagy, autor koncepcji mentalizacji: „wszyscy i tak już to robimy”. Myślenie o mentalizowaniu pacjentów można traktować jako pewną niezależną postawę, transteoretyczne metazałożenie terapii, które mamy w umyśle, stosując znane nam techniki wynikające z konkretnego paradygmatu, w którym pracujemy.